V souÄasné dobÄ› existují tisíce poÄítaÄových her. NÄ›které jsou k dostání jen oficiální cestou, kdy se musí hra zaplatit a nainstalovat do poÄítaÄe, jiné jsou k dispozici online. NÄ›kdo hraje jen tak pro zábavu, ale souÄasná doba pÅ™eje i profesionálnímu hraní her, a ti nejlepší si díky tomu pÅ™iÅ¡li na solidní jmÄ›ní. Za výhru v turnaji se dají vydÄ›lat i miliony korun. Jenže dostat se mezi ty nejlepší trvá roky, konkurence je velká, stojí to hodnÄ› penÄ›z, ale hlavnÄ› Äasu. Je běžné že hráÄi hrají téměř celý den a na nic dalšího jim nezbývá Äas.

hry playstation

Existují různé druhy her. NÄ›které jsou ÄistÄ› zábavné – jako tÅ™eba budování vesnic, další jsou logické, vÄ›domostní nebo arkády. Jenže velmi populární jsou i hry kde teÄe krev proudem. StříleÄky a masakrování nepřítele je také velmi populární. Grafika her je v souÄasné dobÄ› na takové úrovni, že by ÄlovÄ›k kolikrát neÅ™ekl jestli jde o hru nebo o film. A právÄ› to je kámen úrazu, na který poukazují odpůrci her. Mají za to, že hráÄi jsou duÅ¡evnÄ› slabší a nedokážou odliÅ¡it realitu od smyÅ¡lenky. Výsledkem takového myÅ¡lení mohou být útoky v realitÄ›, protože si nÄ›kteří hráÄi prý dostateÄnÄ› neuvÄ›domují kdy jde o hru a kdy o realitu.

pc hra

Je snad téměř nemožné nechápat rozdíl mezi hrou a realitou. Je ale samozÅ™ejmÄ› jasné  že rozpoznávací schopnosti se zvyÅ¡ují s vÄ›kem, a pokud budete takové hry pÅ™edkládat dÄ›tem od útlého vÄ›ku, nejspíš tyto problémy opravdu mít mohou. NÄ›které druhy her dÄ›tem zkrátka do rukou nepatří, ale od toho jsou tady rodiÄe, aby je nÄ›jakým způsobem vedli i v této oblasti. Hraní her není tÅ™eba zcela zatracovat a zakazovat, ale vÅ¡echno by mÄ›lo mít nÄ›jakou únosnou mez. RodiÄe byl mÄ›li důslednÄ› a peÄlivÄ› vybírat takové hry, které nebudou agresivní, a které nebudou svádÄ›t k tomu, aby u nich dÄ›ti trávily téměř veÅ¡kerý volný Äas. Takže rodiÄe – je to na vás.