Voda v blízkosti lidských sídel je naprosto přirozenou potřebou již tisíce let, lidé si také svá obydlí stavěli zpočátku zejména v těsném sousedství vodních rezervoárů, jako byly řeky, potoky či sladkovodní jezera, a na našem území je to patrné zejména v horách, kde se původní horské osady zakládaly v údolích řek a říček. Později s možností nechat vystavět studnu, si lidé stavěli domy i ve vzdálenějších lokalitách od vodních zdrojů, kdy studna zásobovala pitnou vodou objekty ze spodních pramenů. V současné době se lidé orientují na dva zdroje přísunu vody do domu – buď na studnu, anebo na vodovodní přípojku k vodovodnímu řadu.

voda v domácnosti

Existence centrálního vodovodu přináší jisté výhody, jde zejména o možnost postavit domy v oblastech, které jsou zcela nezávislé na vodních zdrojích, a i v období relativního sucha máte k dispozici vodu doma ve vodovodní baterii, což by bylo prakticky neuvěřitelné lidem, kteří by se ze zvědavosti na okamžik octli v jednadvacátém století na krátkodobé „exkurzi“ ze středověku.

vodovodní umyvadlo

Mít doma vodu z vodovodního řadu je poměrně snadné v okamžiku, kdy je dům postaven právě tam, kde se v jeho blízkosti nachází vodovodní potrubí městských či obecních rozvodů. Vodu lze pak čerpat z vodovodní přípojky, kterou si musíte nechat zhotovit specializovanou firmou. Výhodné je to zejména formou na klíč, protože jde o sled několika důležitých kroků. Prvním z nich je vodovodní přípojka projekt, ten musí vypracovat specialista v oboru a nelze pověřit jeho zhotovením nějakého amatéra. Na projekt navazuje schvalovací řízení stavebního úřadu, který jej vyhodnotí a prakticky vám přiklepne, že je možné váš dům k rozvodům vody připojit. Až poté se začíná s výstavbou přípojky a následuje její kolaudace a uvedení do provozu. S vodovodní přípojkou také souvisí vodoměr a hlavní uzávěr vody, které jsou v každém objektu zapotřebí pro měření spotřeby vody a pro její regulaci.