Metodika práce elektromontéra za socialismu se v některých detailech odlišovala od současných koncepcí. Bylo to dáno také tamními předpisy, které byly zohledňovány pro hliníkové elektrické rozvody a konstrukce rozvodných prvků. Tehdy se jističe, zásuvky, rozvodné krabice a vypínače zhotovovaly z bakelitového plastu, což mnohým z vás může připadat jako úsměvné. Dnes se s ničím takovým nesetkáte, leda tak v nějakém skanzenu či v technickém muzeu.

elektrický rozvaděč

Když si pozvete domů elektrikáře na revizi elektriky, bude vás seznamovat s některými úskalími, na něž narazí, zejména v souvislosti se zastaralými elektrotechnickými komponenty a řešeními, ale může vás překvapit i u relativně nových zařízení. S čím se tu nejčastěji bude potýkat?

elektrikářské nářadí

Stará vedení v hliníku – hliníková vedení jsou dnes již zastaralá a nejen, že neodpovídají současným předpisům, zároveň již většina z nich přesluhuje přes hranici předpokládané životnosti. Je to svým způsobem časovaná puma, která může pomyslně explodovat ve chvíli, kdy to neočekáváte. Největším problémem u hliníkových vedení je zpuchřelá a odpadlá izolace vodičů, povolené a zploštělé nevyhovující kontakty v zásuvkách, vypínačích a rozvodných krabicích, a také nebezpečí úrazu, kdy může dojít k přerušení nulového vodiče PEN.

Nevhodně rozmístěné konstrukční prvky – v některých domácnostech se objevují i velmi nebezpečné jevy, jako jsou nainstalované zásuvky kvůli co největšímu pohodlí do blízkosti vodních zdrojů, například hned vedle pákové baterie u kuchyňské linky nebo v těsném sousedství umyvadla v koupelně.

Příliš mnoho zásuvek – někteří kutilové neznají hranic a vytváří skutečně neuvěřitelné výtvory. Kupříkladu do jedné místnosti umístí deset zásuvek a do každé z nich zapojí na stálo dva spotřebiče. Je to samozřejmě výhodnější, než tahat po podlaze prodlužovací šňůry, ovšem jestliže se zásuvkový okruh přetíží, mohou se tu silně přehřívat vodiče a mohlo by dojít i k požáru.