Hry jsou tady od toho, aby se hlavnÄ› malé dÄ›ti zabavily. Já si vážnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba mÄ›la dÄ›ti a nemohla bych si s nimi hrát. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou nÄ›které rodiny, které tÅ™eba doma toho mají opravdu hodnÄ› a nebo rodiÄe jsou Äasto v práci, tak zase nemají tolik Äasu, aby si s malými dÄ›tmi hráli. Ale na jednu stranu to chápu. Protože i já dříve, když jsem jeÅ¡tÄ› chodila do práce a jeÅ¡tÄ› jsem mÄ›la dvÄ› brigády, tak jsem také nemÄ›la spoustu Äasu, abych si s dÄ›tmi hrála, ale potom mi to pÅ™iÅ¡lo velice líto. Tak jsem obÄ› dvÄ› brigády opustila. Nechala jsem si jenom hlavní zamÄ›stnání, abych mÄ›la více Äasu na dÄ›ti.

Hry jsou pro děti důležité.

Takhle jsem se dÄ›tem mohla alespoň vÄ›novat pÄ›t hodin dennÄ›, a to naplno, protože samozÅ™ejmÄ› jsem jeÅ¡tÄ› musela obstarat vÅ¡echna zvířata, také uklidit a dÄ›lat jídlo, uvaÅ™it obÄ›d, abych právÄ› vÅ¡echno stíhala a potom dÄ›tem nic nechybÄ›lo. S dÄ›tmi nejradÄ›ji hrajeme takové deskové hry a nebo potom také na schovávanou a nebo na honÄ›nou, jenomže my máme malý byt, takže schovávaná a honÄ›ná je taková docela nároÄná. Takže jsem dÄ›tem Å™ekla, že si tÅ™eba budeme hrát v parku na honÄ›nou. Tohle mÄ› moc baví. HonÄ›nou hrajeme také, i když venku prší, nám to vůbec nevadí. Kolikrát také v parku tÅ™eba spadneme do bláta, ale pořád se tomu smÄ›jeme.

Sportovní hry se vyplatí.

Já si myslím, že vlastnÄ› žádné poÄasí není na pÅ™ekážku toho, aby dÄ›ti si hrály, aby se vyvíjela nÄ›jaká sportovní aktivita. Také máme rádi sníh, protože když venku chumelí a je krásnÄ› nasněženo, tak to potom na sáňkách a na bobech opravdu krásnÄ› jezdí. My bydlíme na vesnici a vždycky to máme do mÄ›sta tak tÅ™i máme. Navíc tedy opravdu máme krásnou stezku z vesnice do mÄ›sta, takže vždycky, když je krásnÄ› nasněženo a není zase úplnÄ› pod nulou, tak vždycky jedeme do naÅ¡eho mÄ›sta. PrávÄ› po stezce na bobech. PÄ›knÄ› se na tom také vozí nákup.