Každý rodiÄ chce pro své dítÄ› to nejlepší. To je samozÅ™ejmÄ› pochopitelné – Äím lepší start do života mu dáme, tím lepší Å¡ance bude mít. Tak si to alespoň valná vÄ›tÅ¡ina rodiÄů pÅ™edstavuje. A je jen jasné, že výrobci hraÄek a dalších dÄ›tských potÅ™eb tomu vychází vstříc. To je také důvod, proÄ na naÅ¡em trhu existuje taková velká spousta výukových hraÄek a pomůcek. Je ovÅ¡em otázkou, zda jsou tyto skuteÄnÄ› dÄ›tem tak prospěšné, jak nám jejich výrobci tvrdí.

 

rodiÄe s dítÄ›tem

 

Asi vÅ¡ichni jsme již v obchodÄ› vidÄ›li nejrůznÄ›jší hraÄky, které mají pomoci batolatům s rozvojem motoriky, prostorového vnímání nebo jej zaÄít uÄit například základní barvy. To se samozÅ™ejmÄ› rodiÄům zdá jako nÄ›co úžasného, neboÅ¥ si pÅ™edstavují, že jejich potomek tak bude mít náskok pÅ™ed ostatními, nebo naopak bude pozadu za dÄ›tmi, jejichž rodiÄe tyto pomůcky koupili. A na první pohled se může zdát, že tomu tak skuteÄnÄ› je. OvÅ¡em skuteÄnost je ponÄ›kud jiná.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba říci, že tyto pomůcky skuteÄnÄ› ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů plní zadaný údÄ›l, který je inzerován. Je ovÅ¡em otázkou, zda si s onou hraÄkou bude náš potomek hrát tak, jak bylo zamýšleno. DÄ›ti jsou totiž v tomto ohledu znaÄnÄ› nepÅ™edvídatelné, a jen málokdy použijí nÄ›jakou vÄ›c, byÅ¥ i hraÄku pro nÄ› urÄenou, takovým způsobem, jaký byl původnÄ› zamýšlen.

 

stavebnice na hraní

 

Dále je otázkou, zda jej bude tato výchovná hraÄka bavit. PÅ™eci jen, nesmíme zapomínat, že každé dítÄ› je jiné a má ponÄ›kud jiný vkus a baví jej nÄ›co jiného. Záleží samozÅ™ejmÄ› také na přístupu rodiÄů, na tom, jak mu onu hraÄku pÅ™edstaví.

 

Zdaleka nejdůležitÄ›jší ovÅ¡em je, že žádné dvÄ› dÄ›ti se nevyvíjí stejným tempem. Jsou zde znaÄné individuální rozdíly, které žádná hraÄka, byÅ¥ sebelepší, nesmaže. A také je potÅ™eba si zapamatovat, že zdaleka nejvÄ›tším podporovatelem vývoje dítÄ›te jsou rodiÄe. Čím více se svému potomku budou vÄ›novat, tím na tom bude lépe. A to ve vÅ¡ech ohledech.