Ne, nebojte se nebudeme se zde zabývat politikou a přít se o to, komu vlastnÄ› Tibet jako takový patří. I když zde má vliv jiná mocnost, stále si tento malý stát uchovává svou tvář. Pokud chcete znát oficiální název, tak je to Tibetská autonomní oblast Čínské lidové republiky a Äástí dalších tří Äínských provincií.  

Tibetskou náhorní ploÅ¡inu o průmÄ›rné nadmoÅ™ské výšce ÄtyÅ™i a půl tisíce metrů můžete navÅ¡tívit i pÅ™es nÄ›které rozpory kdykoli po celý rok. Není tÅ™eba se obávat nÄ›jakého nebezpeÄí, pokud ovÅ¡em nebudeme pokouÅ¡et nÄ›co v horolezectví bez patÅ™iÄných průprav a znalostí. Ale i tak zde půjde o život. Pokud vÅ¡ak budete jen poklidní turisté, nemáte se Äeho obávat.  

foto z Tibetu

Na co zde narazíte na každém kroku a bez Äeho si snad ani Tibet nelze pÅ™edstavit jsou modlitební praporce. Jsou naprosto vÅ¡ude a je skuteÄnÄ› málo míst, kde je neuvidíte. Dalším znakem jsou zlaté Ähorteny, nebo také modlitební mlýnky. V náboženství zde pÅ™evládá Budha, tedy pÅ™esnÄ›ji, Budhismus. Ten postupnÄ› vytlaÄil a vytlaÄuje Böm, původní náboženství. Toto nové sem pÅ™inesl údajnÄ› Padmasambháva nÄ›kdy v osmém. století. K vidÄ›ní je například nejznámÄ›jší tibetská stavba, což je palác Potála ve Lhase, hlavním mÄ›stÄ› Tibetu.  

tibetské pláně

PÅ™iznejme si vÅ¡ak, že nejvÄ›tším tahákem jsou zde velehory. Velká spousta horolezeckých výprav zde zaÄíná svou cestu k velehorám, kde se pak pokouší vystoupat na nÄ›kterou z nich. Že tyto cesty nemusí konÄit vždycky úspÄ›chem je vÅ¡eobecnÄ› známo. Pokud vás vÅ¡ak tahle nádhera neláká, můžete se podívat jinam. Například do dalších dvou mÄ›st, Gyantse a Shigatse. Po hlavním mÄ›stÄ› Lhase jsou tato dvÄ› nejvÄ›tší v celé zemi. A pokud vás mÄ›sta nelákají a rádi byste užili přírodu a klid, vydejte se k jezeru Namtso.  

V celé zemi je rozhodnÄ› na co se dívat, takže nikdo nemůže říci, že by se zde nudili. Proto mohu návÅ¡tÄ›vu tÄ›chto krajin vÅ™ele doporuÄit.