Ukazuje se, že cestování pÅ™ináší mnohem více vÄ›cí, než by se na první pohled mohlo zdát. Jednou z nich, kterou mnoho z nás neoÄekává, je kulturní Å¡ok. Tento termín slýcháme dnes pomÄ›rnÄ› Äasto, avÅ¡ak jen málokdo si je jistý, co bychom si pod ním mÄ›li vlastnÄ› pÅ™edstavit.

 

Navzdory běžným představám jej na běžné dovolené příliš nezažijeme. To jsme totiž obvykle uzavřeni v turistickém středisku, a ta jsou organizována tak, aby se v nich lidé cítili co nejlépe, bez ohledu na to, odkud pochází. S jinými kulturami se zde tedy příliš nesetkáme.

 

každá země má své zvyky

 

Trochu jinou situaci však zažijeme ve chvíli, kdy se do jiné země přestěhujeme. V takových chvílích nás kulturní šok zasáhne šok plnou silou. Znamená kontakt s naprosto jinou kulturou, která je naprosto odlišná od té, na kterou jsme byli doposud zvyklí. A přizpůsobení nemusí být zrovna jednoduché.

 

Například pokud se pÅ™estÄ›hujeme do Spojených států Amerických, pÅ™ekvapí nás velké silnice, velká auta i velké porce jídla v restauracích. O tom, že zde dostaneme vodu Äi jiné studené pití zásadnÄ› s velkou porcí ledu, ani nemluvÄ›. To vÅ¡e může naÅ¡ince znaÄnÄ› pÅ™ekvapit.

 

při stěhování můžeme zažít kulturní šok

 

OvÅ¡em, aÄ se to může zdát zvláštní, může nastat i obrácený kulturní Å¡ok, aÄkoliv tento je mnohem ménÄ› Äastý. Ten nastává ve chvíli, kdy se po dlouhodobém pobytu v cizinÄ› pÅ™estÄ›hujeme zpÄ›t do zemÄ›, ze které jsme vyÅ¡li. Tehdy se můžeme doÄkat toho nepříjemného pÅ™ekvapení, že se nám bude zdát naprosto cizí a neznámé.

 

V urÄitém ohledu je tento obrácený kulturní Å¡ok horší než ten klasický, neboÅ¥ se s ním pojí i pocit jakéhosi vykoÅ™enÄ›ní. Může v nás vyvolat pocit, že do naÅ¡eho původního domova již nepatříme, díky Äemuž můžeme mít pocit vykoÅ™enÄ›ní a ztráty identity, což není nikdy dobré.

 

RozhodnÄ› je vhodné o tom vÅ¡em vÄ›dÄ›t, a být na to pÅ™ipraveni. Základem je pak si o dané zemi nejprve co nejvíce nastudovat, a také mluvit s místními, což díky internetu již není tak obtížné jako dřív. Tak nás nic nezaskoÄí.