Krása má opravdu mnoho obdob. Lidé si myslí, že krása je vždycky jenom nÄ›kde úplnÄ› jasnÄ› daná, jenomže tohle není vůbec žádná pravda. Mnoho lidí také pÅ™edpokládá, že krása je vždycky jenom taková, která se úplnÄ› líbí vÅ¡em, která je skoro až nedosažitelná. MÄ› samotné bylo opravdu hodnÄ› divné, když tÅ™eba lidé mi říkali, že krása je jenom u lidí. Že nic jiného potom nemůže být krásnÄ›jšího než tÅ™eba potom krásná žena anebo krásný muž. Nevím jak vy, ale mÄ› osobnÄ› by tohle moc trápilo. Podle mého názoru nezáleží na tom, jestli myslíte krásnou ženu anebo může. Je logické, že krása může být také krása přírody, krása kvÄ›tiny anebo krásné zvíře Äi krásná oblíbená barva.

Krásu vnímá každý jinak.

Opravdu mÄ› docela dÄ›sí a také vadí, že mnoho lidí stále dbá jenom na tu vnÄ›jší krásu. A co vnitÅ™ní krása? Věřte mi nebo ne, ale i vnitÅ™ní krása je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležitá. Kdyby lidé vůbec si nevěřili a byli tÅ™eba uvnitÅ™ Å¡patní a prožraní Äervy, jak se říká, tak by to bylo opravdu hodnÄ› smutné. A také nechápu lidi, kteří si myslí, že když jsou krásní, že můžou opravdu vÅ¡echno, že snÄ›dli celý svÄ›t. Tohle rozhodnÄ› není vůbec žádná pravda a já si myslím, že mnoho lidí by také mÄ›lo dbát na to, aby lidé více peÄovali o sebe.

Krásné růžové květiny.

Anebo, aby vÄ›dÄ›li, co vlastnÄ› mají dÄ›lat anebo jak se udržovat v kondici anebo, tak, aby se cítili v pohodÄ›. Protože jenom lidé, když se cítí v pohodÄ›, tak potom můžou být také zdraví a můžou dosáhnout toho, Äeho si pÅ™ejí. Například já bych opravdu nemohla být bez toho, že bych se každý den nemohla upravit, že bych nemohla použít Å¡ampon nebo hÅ™eben anebo rtÄ›nku a tak podobnÄ›. Tohle opravdu by mÄ› hodnÄ› mrzelo a vadilo by mi to, proto jsem velice ráda, že si můžu užívat také svých zkrášlovacích rituálů, což dÄ›lá urÄitÄ› mnoho žen. Anebo vy dÄ›láte také nÄ›co pro svou krásu? Zkuste to a budete krásná.