V posledních letech se s postupujícími změnami klimatu stále více mluví o ochraně přírody. A jednou z metod, jak k tomu přispět, je přechod na obnovitelné zdroje energie, tedy na vodní, větrnou či solární. I to má ovšem svá úskalí.

I v naší zemi tak můžete čím dál častěji narazit jak na oblasti plné solárních panelů, tak i na panely na střechách domů. Typickým příkladem zde může být fotovoltaika Brno sunus.cz, která nabízí obě možnosti. A vzhledem k tomu, že z panelů, na rozdíl od tepelných elektráren, nevychází žádné zplodiny, a navíc je může mít na domě prakticky každý, jsou často považovány za jedno z nejlepších řešení.

solární panely na střeše

Tak tomu ovšem není. Navzdory tomu, co se tvrdí, nejsou pro přírodu ani zdaleka tak přínosné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Platí to u obou variant, avšak u velkých bloků elektráren zvlášť. Ty totiž zabírají často kvalitní ornou půdu, což má samozřejmě negativní důsledky. A i když jsou postaveny na chudé půdě, stále se jedná o cizí předměty, které nedovolují vzniku kvalitního ekosystému. Nehledě na téměř neustálý ruch a provoz kvůli nutné údržbě.

část klasické solární elektrárny

Dobrá, můžeme si říci, ale když je máme na střeše domu, tak přeci přírodě nijak nevadí. A je pravdou, že je to preferované umístění. Problém je, že dnešní klasické panely nedokážou pokrýt spotřebu průměrné domácnosti, zvláště pak v zimě. Připojení na klasickou elektrickou síť s elektřinou dodávanou z tepelných elektráren je tedy stále nutné.

Navíc je zde potřeba si uvědomit, že ani samotná výroba oněch panelů není zrovna příliš ekologická. A to ani nemluvě o těžbě lithia, která představuje zátěž pro přírodu sama o sobě. Avšak vzhledem k tomu, že se těží v zahraničí (neboť u nás dostatečně velká ložiska nejsou), to většinu obyvatel příliš netrápí.

Také životnost je oříšek, neboť panely není možné ekologicky zlikvidovat. Zdá se tedy, že se jich bude hromadit stále více, přičemž nikdo nebude vědět, co s nimi – a vzhledem k tomu, že jsou pro životní prostředí toxické, je nelze jen tak vyhodit. I to je tedy problém, který bude třeba co nejdříve vyřešit.